Haqqımda

Mən kiməm ?

Haqqımda

Stomatoloq Nizami Abbasov


Mənim üçün pasiyent özünün ən dəyərli olanını – sağlamlığını mənə etibar edən kəsdir. O etibarı ən gözəl şəkildə doğrultmaq mənim üçün çox vacibdir. Profesionallıq, vicdan və məsuliyyət sadəcə quru sözlər deyil, gündəlik işimin özəyidir. Yaratdığım sakit atmosferdə pasiyentlərə maksimum dərəcədə rahat bir müalicə təqdim edirəm.

CV

2006 – Xırdalan 1 saylı orta məktəbi bitirmişdir

2011 – Azərbaycan Tibb Universiteti Stomatologiya fakültəsini bitirmişdir

2011 – 2017 – Xırdalanda və Bakıda özəl klinikalarda həkim - stomatoloq kimi çalışmışdır

2017 – 2021 – Almaniyada , Oberhausen şəhərində həkim - stomatoloq kimi çalışmışdır

2021 –dən bu günə qədər – Xırdalanda özəl klinikada həkim - stomatoloq kimi çalışmaqdadır


İştirak etdiyi təlimlər, kurslar, konfranslar

- Ortodontiyada pasiyent seleksiyası

- İntensivkurs für Strahlenschutz und Röntgendiagnostik ( Rentgen kursu )

- Moderne Präparationstechniken in der zahnärztlichen Prothethik ( Dişlərin preparasiyası )

- Grundlagen der Implantologie  - Indikationen , Diagnostik und Planung ( İmplantologiya )

- Problemsituationen in der Implantologie – Allgemeinerkrankungen, Periimplantitis, chirurgische und prothetische Komplikationen, praktische Übungen am Schweinekiefer ( İmplantasiyanın problemləri )

- Augmentationstechniken in der Implantologie, Sinuslift, Möglichkeiten und Grenzen der Augmentation, Knochenersatzmaterialien, Weichgewebsmanagent ( İmplantasiyada sümükköçürmə )

- Freilegung von Implantaten, prothetische Behandlungsmöglichkeiten, Materialkunde, Konzeption ( İmplantüstü protezləmə )

- Management von Misserfolgen, Implantatmarketing , OP Vorbereitung, Periimplantitis Therapie ( İmplantətrafı xəstəliklər )

- Humanpräparatekurs - Durchführung einer Implantation, Durchführung von einem internen und einen externen Sinuslift ,Weichgewebsmanagement, Vestibulum Plastik, Chirurgische Kronenverlängerung ,Individuelle operative Maßnahmen ( İnsan üzərində implant, sümükköçürmə, plastik cərrahi əməliyyatlar )

- European Assosiation of Osseointegration - Implantation and Bone augmentation Kongress Digital Days ( İmplant və sümük auqmentasiyası Konqresi )

- 1st International Biologic Bone Augmentation Kongress ( Bioloji sümük auqmentasiyası Konqresi )

- İmplant üstü protezlerde uzun dönem protetik başarıyı nasıl yakalarız

- İmplant üstü tam ark sabit restorasyonlarda materyal seçimi

- Tam dişsizliklerin implantlar ile tedavisinde immediat sabit geçici protezlerden faydalanacağımız noktalar

- Khory autegenous bone augmentation technic ( Prof. Khoury-nin autogen sümükköçürmə texnikası )

- Esthetik restorations with flowable composits - Terry technic ( Prof. Douglas Terry-nin axıcı plomblarla estetik retavrasiya texnikası )